030-6580208 info@fafinance.nl

Salarisadministratie

Wij nemen uw zorg graag uit handen.

Voor veel bedrijven staat het zelf verwerken van de loon- en salarisgegevens en het periodiek produceren van de salarisafrekeningen synoniem voor zorg, hoge kosten en hoofdbrekens. Immers indien u de loon- en salarisverwerking van het personeel geheel zelf verzorgt, moet u daarvoor goed opgeleide medewerkers beschikbaar hebben. Zij moeten continu op de hoogte blijven van alle wijzigingen in wet- en regelgeving op het gebied van de loonbelasting, sociale verzekeringen en pensioenen en wijzigingen in de geldende CAO’s.

Wij nemen uw zorg graag uit handen. Voor veel van onze cliënten hebben wij de volledige loon- en salarisadministratie reeds in beheer. Wij richten uw salarisadministratie in, waarbij zowel rekening wordt gehouden met uw wensen als dat wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving.

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen:

Het maandelijks/vierwekelijks draaien van de salarisstroken per werknemer.
Het maken van pro-forma loonkostenberekeningen.
De berekening en controle van aanslagen sociale lasten en loonbelasting.
Het uitvoeren van de aangiften loonbelasting.
Het verstrekken van informatie aan bedrijfsverenigingen en de belastingdienst.
Het verwerken van aanpassingen volgend uit de CAO.
Het verstrekken periodieke journaalposten en de jaaropgaven.
Het begeleiden van controles van de bedrijfsvereniging of van de loonbelasting


Meer informatie?

Wij nemen graag contact met U op om uw wensen te bespreken.

Bel me


Offerte?

Vrijblijvend een voorstel ontvangen voor uw organisatie?

Offerte aanvragen