030-6580208 info@fafinance.nl

Jaarrekening

FA Finance stelt hem op volgens de eisen van de wet

Ieder jaar dient van uw bedrijf een jaarrekening opgesteld te worden. FA Finance kan deze werkzaamheden voor u verzorgen.

Een jaarrekening bestaat uit verschillende onderdelen. Hoe groter de onderneming, hoe meer financiële informatie openbaar gemaakt moet worden door middel van een jaarrekening.

In een jaarrekening staat de balans, een verlies- en winstrekening en een toelichting op beide.
Voor sommige bedrijven geldt de verplichting dat de jaarrekening (inclusief accountantsverklaring) gedeponeerd moet worden bij de Kamer van Koophandel.

FA Finance pakt graag voor u op:

het opstellen van een jaarrekening volgens de eisen van de wet
het analyseren van een jaarrekening
het uitschrijven en notuleren van de aandeelhoudersvergadering
het deponeren van de verkorte jaarrekening en de notulen van de aandeelhoudersvergadering bij de Kvk


Meer informatie?

 Wij nemen graag contact met U op om uw wensen te bespreken.

Bel me


Offerte?

Vrijblijvend een voorstel ontvangen voor uw organisatie?

Offerte aanvragen